wydrukowane przez https://aarhus.city-map.dk/city/db/411601010006/kocioly-i-zwiazki-wyznaniowe

koœcioły i zwišzki wyznaniowe - Aarhus/Århus

"Aarhus/Århus" - Przegl¹d firm z regionu

"koœcioły i zwišzki wyznaniowe" - "Aarhus/Århus" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

wpis znaleziono - Pokaza na mapie

Vejlby Kirkegård

 
Bredkildegade 7
8240 Risskov
Tel.: (+45) 86 21 08 44
Fax: (+45) 86 21 79 44